GIỚI THIỆU

genetics genetic science 512Nhằm tăng cường hợp tác liên ngành trong đào tạo và nghiên cứu thuộc lĩnh vực Kỹ thuật Thực phẩm và Kỹ thuật Sinh học hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm tổ chức hội thảo khoa học:

“Tiến bộ Kỹ thuật Thực phẩm và Kỹ thuật Sinh học: Từ nghiên cứu tới sản xuất”

CÁC CHỦ ĐỀ CHÍNH CỦA HỘI THẢO

       - Xu hướng mới trong công nghệ thực phẩm

       - An toàn thực phẩm

       - Phát triển và ứng dụng các kỹ thuật phân tích mới

       - Kỹ thuật sinh học trong bảo vệ môi trường

       - Các hợp chất có hoạt tính sinh học và kỹ thuật áp dụng

       - Công nghệ sinh khối

       - Kỹ thuật quá trình và thiết bị mới

CÁC MỐC THỜI GIAN

     - Hạn nộp Tóm tắt báo cáo (Abstract)

30/6/2016

     - Thông báo kết quả chấp nhận tóm tắt báo cáo

10/7/2016
     - Hạn nộp bài toàn văn và lệ phí tham dự + gửi bài 14/8/2016
     - Thông báo kết quả phản biện đăng Tạp chí 30/9/2016
     - Thông báo danh sách báo cáo tại Hội nghị 30/9/2016
     - Hội thảo Tiến bộ Kỹ thuật Thực phẩm và Kỹ thuật Sinh
       học: Từ nghiên cứu tới sản xuất
10-11/10/2016

THƯ VIỆN ẢNH

Để tải ảnh gốc xin vui lòng click chuột phải vào ảnh cần tải, rồi chọn Lưu ảnh... để tải về máy tính
IMG 0787 IMG 0764 IMG 0768
IMG 0772 IMG 0803

IMG 0807 IMG 0820 IMG 0843
IMG 0851 IMG 0855 IMG 0877
IMG 0970 IMG 0976 IMG 0998
IMG 0961
IMG 1014 KTTP IMG 1023 IMG 1033
NGH 6940 NGH 6942 NGH 6964
NGH 7002
1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg9-2.jpg9.jpg